KURUMSAL

İlkelerimiz ve Değerlerimiz

  • Katılımcılık
  • Adil davranma
  • Tarafsızlık
  • Kaliteli hizmet
  • Şeffaflık
  • Hesap verilebilirlik
  • Kaynakları verimli kullanma
  • Hizmetlerde etkinlik
  • Çalışanların işbirliğine dayalı ekip çalışması Hemşeri memnuniyeti
  • Diyalog ve uzlaşma